Миколаївська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини
Головна   Державні закупівлі   Корисні посилання   Контактна інформація
 
 
 
Миколаївська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини є державною установою ветеринарної медицини в області з питань лабораторної діагностики хвороб тварин, оцінки якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, у тому числі сировини, продуктів та харчових продуктів, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, а також організації ветеринарної лабораторної справи в області.
Розташована лабораторія за адресою: м. Миколаїв, вул. Луначарського 2-а.
В адміністративному порядку Миколаївська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини підпорядкована Головному Управлінню ветеринарної медицини в Миколаївській області, в методичному порядку - Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
На базі Миколаївської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини створена Випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції, яка акредитована НААУ за вимогами стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 на право проведення досліджень харчової продукції та сировини.  
 
 
Про лабораторію
Миколаївська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини - Базова організація метрологічної служби виконує роботи з атестації вимірювальних лабораторій підприємств, здійснює метрологічний нагляд за дотриманням метрологічних норм та правил, проводить контроль за дотриманням умов проведення метрологічних робіт в атестованих лабораторіях в закріплених галузях діяльності, здійснює організацію метрологічної атестації випробувального обладнання.
В Миколаївській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини працюють 110 співпрацівників та функціонують 12 відділів:
 • відділ з відбору, реєстрації зразків продукції т оформлення документів;
 • хіміко-токсикологічний відділ; радіологічний відділ;
 • відділ ветеринарно-санітарної експертиз;
 • бактеріологічний відділ;
 • відділ діагностики хвороб риб;
 • епізоотологічний відділ;
 • патоморфологічний відділ;
 • серологічний відділ;
 • лейкозний відділ;
 • вірусологічний відділ;
 • паразитологічний відділ.
До обов’язків ветеринарної лабораторії входить проведення мікробіологічних (МАФАнМ, БГКП, патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели, коагулопозитивні стафілококи, сульфітредукуючі клостридії, протей та ін.), мікологічних (плісняві гриби, токсичність, мікотоксини), паразитологічних (живі гельмінти та їх личинки небезпечні для людей та ін.), радіологічних (вміст цезію - 137 та стронцію - 90), хіміко-токсикологічних (солі важких металів, ФОП, ХОП, гістамін), біохімічних, фізико-хімічних, органолептичних, на залишкову кількість антибіотиків та інших випробувань зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження з метою задоволення потреб замовників, органів влади або організацій, що здійснюють офіційне визнання результатів лабораторних досліджень.
Державні закупівлі